Tên dự án: Chung Cư Sunshine City
Giá từ:
Địa chỉ: Hà Nội
Diện tích:
Loại hình phát triển:
Hỏi mua căn hộ: 0936